довкілля

◊ Розробка, оформлення та погодження екологічної документації:

  • оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС).
  • оцінка впливу на довкілля (ОВД).
  • екологічний аудит.
  • контроль джерел викидів в атмосферне повітря.
  • інвентаризація джерел викидів в атмосферне повітря.
  • паспорти вентиляційних систем.
  • аналіз стічних вод.
  • дозвіл на спеціальне водокористування.
  • паспорт водного господарства.
  • паспорт водного об’єкту.

повітря

◊ Розробка документів, які обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян — суб’єктів підприємницької діяльності.

◊ Перевірка відповідності проектних параметрів роботи пилогазоочисних установок фактичним (ефективність роботи ПГОУ).

◊ Діагностика  відпрацьованих газів автомобілів.

◊ Надання посередницьких послуг в проведенні якісної та кількісної оцінки забруднюючих речовин в пробах води, повітря, промислових відходів, ґрунтах.

інше

◊ Атестація робочих місць на підприємстві.

◊ Консультативна та практична допомога з організації та/або проведення робіт з упорядкування, систематизації, раціонального використання та інвентаризації земель.

◊ Надання консультаційно-інформаційних і просвітницьких послуг з питань санітарної та екологічної безпеки.

◊ Організація і проведення семінарів, конференцій, тренінгів.

◊ Нормативна – технічна та технологічна документація для одержання декларації про утворення відходів.

◊ Складання паспортів місць видалення відходів.

◊ Розробка Декларацій про утворення відходів.

◊ Розробка реєстрових карт об’єктів утворення відходів.

◊ Інвентаризація та паспортизація промислових відходів.

◊ Організація та/або здійснення селективного 

відходи

збирання, сортування відходів та санітарна очистка зон викиду.

◊ Організація та/або збирання, зберігання, оброблення (перероблення), перевезення, утилізація, видалення, знешкодження перевезення небезпечних відходів та захоронення відходів виробництва і споживання.

◊ Організація та/або проектування, будівництва та експлуатації об’єктів поводження з відходами виробництва та споживання.

◊ Організація та/або збирання (приймання), оброблення (перероблення) та реалізація вторинної сировини.

◊ Організація та/або запровадження передових методів обробки (переробки) відходів.

◊ Надання інформаційно-консультаційних послуг, проведення просвітницької та рекламної роботи з питань поводження з відходами.

◊ Інша діяльність пов’язана щодо поводження з відходами.

◊ Систематизація даних  щодо характеристик зелених насаджень на території Харківської міської територіальної громади.

◊ Організація та/або  розроблення  проектів  щодо відновлення, реконструкції та експлуатації об’єктів зеленого господарства.

◊ Організація та/або проведення інвентаризації  зелених насаджень (тощо), установлення їх кількості на відповідність чинним будівельним та санітарним нормам.

Зелені насадження

◊ Надання консультацій, організація  та/або  проведення робіт з виготовлення необхідної документації для балансоутримувачів, власників чи користувачів земельних ділянок, підприємств, організацій та установ, в частині дотримання ними вимог чинного законодавства України,  з питань, що стосуються сплати  відновної  вартості зелених насаджень на території  м. Харкова.

◊ Організація робіт по обстеженню зелених насаджень на території

м. Харкова, аналіз обґрунтовуючих матеріалів стосовно знесення зелених насаджень.

◊ Надання консультаційно-інформаційних і просвітницьких послуг про стан атмосферного повітря, водних об’єктів, земельних ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу.

◊ Організація та проведення презентацій послуг санітарно-екологічного призначення, здійснення рекламної діяльності.