НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Надання консультаційних послуг у сфері дотримання екологічного законодавства громадянам, підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам підприємницької діяльності міста Харкова та області.

Ці послуги дають можливість своєчасному ознайомленню громадян з питаннями вирішення екологічних проблем в місті Харкові.

РОЗРОБКА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У СФЕРІ НАДАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ

Наявність цієї документації дозволяє підприємствам здійснювати оплату збору за забруднення навколишнього середовища з обов’язковими відрахуваннями до місцевого бюджету.

 • Розробка розділів робочих проектів «Оцінка впливу на навколишнє середовище»
 • Виконання розділів ОВД (оцінка впливу на довкілля) до робочих проектів підприємств
 • Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на промислових підприємствах
 • Контроль джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу

Вищевказані роботи дозволяють оцінити ступінь шкідливого впливу виробничої діяльності підприємств на навколишнє середовище і розробити заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з метою поліпшення загальної екологічної ситуації в місті Харкові та області.

 • Виконання робіт з розробки документів, що обгрунтовують обсяги викидів в атмосферу для отримання дозволів на викиди.

Наявність цієї документації дозволяє підприємствам здійснювати оплату збору за забруднення навколишнього середовища з обов’язковими відрахуваннями до місцевого бюджету.

 • Інвентаризація та паспортизація промислових відходів
 • Розробка реєстрових карт утворення відходів
 • Розробка декларації про утворення відходів

Виконання цих робіт дозволяє підприємствам міста Харкова:

 1. Визначити склад й властивості відходів, що утворюються, ступінь їхньої небезпеки для навколишнього середовища й здоров’я громадян.
 2. На основі матеріально-сировинних балансів виробництва здійснювати виявлення й первинний облік кількості, типу й складу відходів, розробляти форми державної статистичної звітності.
 3. Забезпечити повний збір, належне зберігання відходів, не допустити знищення відходів, які мають ресурсну цінність і підлягають утилізації.
 4. Не допускати змішування відходів різних видів, якщо це не передбачено технологією.
 5. Вчасно у встановленому порядку вносити плату за розміщення відходів.
 6. Призначати осіб, відповідальних у сфері обігу з відходами.
 7. Забезпечувати розробку й виконання планів заходів у сфері обігу з відходами.
 8. Відшкодовувати збиток, нанесений навколишньому природному середовищу, здоров’ю й майну громадян, організацій у результаті порушення правил обігу з відходами.
 9. Забезпечувати професійну підготовку, підвищення кваліфікації фахівців у сфері обігу з відходами.
 10. Здійснювати організаційні, науково-технічні й технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, передачі їх спеціалізованим організаціям по збору, обробці й утилізації відходів.

Наявність цих робіт дає можливість контролювати склад шкідливих речовин не тільки у викидах в атмосферу, але і на робочих місцях.

ДІАГНОСТИКА ВИКИДНИХ ГАЗІВ ВІД АВТОТРАНСПОРТУ

Для виконання цих робіт підприємство використовує власну контрольно-діагностичну лабораторію. Галузь вимірювань: відпрацьовані гази автомобілів з двигунами, які працюють на бензині або газовому паливі (величини виміру — об’ємна частина оксиду вуглецю, об’ємна частина вуглеводнів). Відпрацьовані гази автомобілів з дизелями або газодизелями (величина виміру — натуральний показник поглинання).

Регулярні вимірювання кількості оксиду вуглецю та вуглеводнів, димності викидних газів двигунів автомобілів дозволяють контролювати стан автотранспорту міста і не допускати використання автомобілів з підвищеним вмістом шкідливих речовин у викидних газах.